Wojciech Barańczuk

Członek Zarządu

Biegły rewident 12914

Nr certyfikatu księgowego 59757/2013

wojciech.baranczuk@wbcpartners.pl

(+48) 603 958 386

  • Posiada uprawnienie Biegłego rewidenta. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość.
  • Od roku 2006 świadczy usługi audytorskie, pracował m.in. w KPMG Audyt oraz w CSWP Audyt. Wojciech uczestniczy w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych spółek raportujących zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Wojciech świadczy również inne usługi poświadczające i atestacyjne.
  • Od 2013 Wojciech jest wspólnikiem spółki Biuro Rachunkowe Nobiler Barańczuk i Leśniczuk, które otworzył razem z obecnym wspólnikiem Warsaw Business Consulting – Tomaszem Leśniczukiem.
  • W przeszłości, zdobył 2- letnie doświadczenie w Deloitte Business Consulting, gdzie zaangażowanym był głównie w projekty budowy Centrum Usług Księgowych oraz w projekty optymalizacji funkcji księgowych i operacyjnych. Zdobył również 3-letnie doświadczenie w Sekcji Raportowania i Kontroli Finansowej w spółce Cyfrowy Polsat S.A. oraz blisko 2-letnie doświadczenie w centrum usług księgowych w Grupie Kapitałowej Maersk.
  • W trakcie swojej kariery świadczył usługi m.in. dla następujących spółek i Grup Kapitałowych: Belvedere, City Interactive, GEA, Orphée SA, Man Trucks, Bon Prix, Lyreco Polska, Adidas Polska, Bergerat Monnoyeur, Siemens, Colliers International Poland, Delisam, Centrum Development and Investments Polska.

Enrico Mariotti

Prezes Zarządu

Więcej

Tomasz Leśniczuk

Członek Zarządu

Więcej

Warsaw Business Consulting

Zespół

Więcej