Zespół Warsaw Business Consulting

Wierzymy że podstawą sukcesu jest zaangażowanie, wiedza i chęć do ciągłego doskonalenia się.

biuro@wbcpartners.pl

Wierzymy, że sukces firmy budowany jest przede wszystkim na potencjale i zaangażowaniu zespołu. Warsaw Business Consulting tworzą osoby cechujące się profesjonalizmem i rzetelnością, a nade wszystko rozumiejące i wypełniające misję naszej firmy. Zespół Warsaw Business Consulting tworzą, poza wspólnikami, konsultanci, asystenci biegłego rewidenta oraz księgowi. Osoby z wieloletnim doświadczeniem uzyskanym w korporacjach, spółkach doradczych oraz w biurach rachunkowych. Ponadto, współpracujemy z wieloma ekspertami, przede wszystkim, z renomowaną kancelarią prawną, co umożliwia nam podejmowanie się jeszcze bardziej kompleksowych zadań.

Enrico Mariotti

Prezes Zarządu

Więcej

Tomasz Leśniczuk

Członek Zarządu

Więcej

Wojciech Barańczuk

Członek Zarządu, Biegły Rewident

Więcej