Firma Warsaw Business Consulting Sp. z o.o. („Warsaw Business Consulting”) świadczy usługi przede wszystkim w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego i transakcyjnego oraz audytu finansowego.

Serwis internetowy „wbcpartners.pl” („Serwis”) zawiera treści, które dotyczą działalności Warsaw Business Consulting oraz inne informacje, które mogą być interesujące dla jej użytkowników. Zamieszczenie tych informacji w Serwisie nie ma charakteru świadczenia jakichkolwiek usług doradczych lub innych. Niektóre linki umieszczone w Serwisie są powiązane z zasobami stron trzecich, za które Warsaw Business Consulting nie ponosi odpowiedzialności. Pomimo starań podjętych w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko ich dezaktualizacji lub występowania nieścisłości. Warsaw Business Consulting nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Serwisie.

Właścicielem niniejszej serwisu internetowego jest Warsaw Business Consulting Sp. z o.o.

Wszelkie prawa do Witryny są zastrzeżone.